Novinky

Microsoft Visual Studio Enterprise a Professional

Microsoft Visual Studio je populárne integrované vývojové prostredie (IDE), ktoré ponúka rôzne edície pre vývojárov. Dve hlavné edície sú Microsoft Visual Studio Enterprise a Microsoft Visual Studio Professional. V tomto článku sa pozrieme na rozdiely medzi týmito dvoma verziami a preskúmame ich výhody, nevýhody a rozdiely vo funkcionalite.

Výhody a nevýhody:

 • Výhody Visual Studio Enterprise:
  • Pokročilé nástroje pre vývoj a ladenie aplikácií.
  • Rozšírené možnosti správy a riadenia projektov.
  • Podpora pre rozsiahlejšie tímy a projekty.
  • Prístup k pokročilým funkcionalitám a rozšíreniam, vrátane testovacích nástrojov, profilovania výkonu a kolaboračných nástrojov.
 • Výhody Visual Studio Professional:
  • Rozumná cena v porovnaní s Enterprise edíciou.
  • Dostatočné funkcie pre väčšinu vývojových projektov.
  • Prístup k základným nástrojom a rozšíreniam pre vývoj a ladenie aplikácií.
  • Prispôsobiteľnosť a možnosti rozšírenia prostredia Visual Studio.
 • Nevýhody Visual Studio Enterprise:
  • Vyššia cena môže byť pre menšie a stredné podniky finančne náročná.
  • Pokročilé funkcie a nástroje môžu byť pre bežných vývojárov nadbytočné.
 • Nevýhody Visual Studio Professional:
  • Niektoré pokročilé funkcie a nástroje, ktoré sú k dispozícii v Enterprise edícii, môžu chýbať.

Rozdiel v cene:

Rozdiel v cene medzi Visual Studio Enterprise a Visual Studio Professional je významný. Enterprise edícia je zvyčajne drahšia ako Professional edícia. Cena zodpovedá rozšíreným funkciám, nástrojom a podpore, ktoré sú poskytované v rámci Enterprise edície. Avšak Professional edícia poskytuje dostatočné funkcie pre väčšinu vývojových projektov za cenovo prístupnejšiu cenu.

Rozdiel vo funkcionalite:

Visual Studio Enterprise ponúka všetky funkcie a nástroje dostupné v Professional verzii a navyše prináša pokročilé funkcie a rozšírenia. Niektoré z hlavných rozdielov vo funkcionalite sú:

 • Nástroje pre testovanie a ladenie: Enterprise edícia obsahuje pokročilé nástroje na testovanie aplikácií, ako sú napríklad nástroje na automatické testovanie, testovanie záťaže a profilovanie výkonu.
 • Možnosti správy a riadenia: Enterprise edícia poskytuje rozšírené možnosti pre správu projektov, vrátane nástrojov na plánovanie, sledovanie a riadenie projektov, a tiež podporu agilných metodológií.
 • Kolaboračné nástroje: Enterprise edícia zahŕňa rozšírené kolaboračné nástroje pre tímy vývojárov, ako je napríklad Team Foundation Server.

Záver:

Rozdiely medzi Microsoft Visual Studio Enterprise a Microsoft Visual Studio Professional spočívajú v cenovej hladine, rozšírených funkciách a nástrojoch, a prispôsobenosti pre rôzne typy projektov a tímy vývojárov. Enterprise edícia poskytuje pokročilé funkcie a rozšírenia pre veľké a rozsiahle projekty, zatiaľ čo Professional edícia je cenovo dostupnejšia a vhodná pre bežné vývojové projekty. Výber medzi týmito dvoma verziami závisí od potrieb a rozpočtu konkrétnej organizácie alebo vývojára.